szachy w szkole

|główna|
  | oprojekcie | materiały | komunikaty | Ćwiczenia | galeria | biblioteka |
strona projektu "Szachy w szkole"  
 
patronat medialny
 
organizator kursu
współpraca

polecam :)
dla umysłu dzieci i dorosłych
linki
strona kursów wom rybnik
szachowe zasoby netu
alfabet elementarz czcionka
materiały matemyka i szachy j. ang.
polskie szachowe sławy
inicjatywa ustawodawcza szachy obowiązkowe w szkole
szachy w sejmie 24.09.2009
 
witamy!

informacje

projekt „szachy w szkole” miał i nadal ma na celu nauczanie podstaw gry w szachy dzieci w przedszkolach i klasach młodszych przez nauczycieli-wychowawców. dodatkowe kółka szachowe , sekcje lub kluby nie dają możliwości nauczania gry w szachy wszystkich dzieci w polsce z różnych przyczyn. nie sądzę , że teraz należy udowadniać , że szachy dają możliwość wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci (w tym zdolności matematyczno-logicznych), ale teraz jest czas na wykorzystanie tego narzędzia jako elementu nie tylko rozwoju i wychowania ale nauki podstawowych zasad sportowej rywalizacji. na stronie znajdziecie państwo pewien pomysł wprowadzenia ideii w życie , która została , już w 2008 roku przedstawiona men , projekt wyróżniony w 2009 roku przez men jako innowacja 2009

projekt zŁoŻny jest z kilku elementów-propozycji

1 program

"podstawy gry w szachy" do zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

dalej» «zamknij

program jest skierowany do dzieci przedszkoli oraz klas i-iii do realizacji przez wychowawców klas. szczególnie chciałbym podkreślić , że z założenia program ma wspierać wychowawcę w pracy z dziećmi i powinien być traktowany jako element zabawowy. jest narzędziem wspomagającym przy kształceniu cech osobowości , charakteru , umiejętności poznawczych , kojarzenia oraz poznania zasad zdrowej rywalizacji. jest złożony z zamkniętego cyklu zajęć rozpisanych tematycznie odnośnie podstaw gry, który można rozbudować o dodatkowe elementy wychowawcze i zabawowe zgodnie z potrzebą chwili lub inwencją nauczyciela może być także zachętą do głębszego poznania tajników tej gry w ramach uks lub innych form organizowanych

2 kurs dla nauczycieli

dalej» «zamknij

kurs skierowany jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej/przedszkolnej oraz wychowawców świetlic , terapeutów i pedagogów specjalnych. nie jest wymagana znajomość gry w szachy , a otwarcie na innowacje i nowe trendy w nauczaniu. kurs obejmuje podstawy gry , metodykę nauczania, wykorzystanie zasobów internetu do tworzenia materiałów do zajęć oraz posługiwanie się programem nauczania.

kurs doskonalący oferta wom rybnik 2012/13

"podstawy gry w szachy – nowe trendy w edukacji wczesnoszkolnej" - liczba godzin 20

zgłoszenia pani mgr sylwia bloch

regionalny ośrodek doskonalenia nauczycieli i informacji pedagogicznej "wom" w rybniku 44-200 rybnik, ul. parkowa 4a tel/fax 32 424 74 72

 

zgłoszenia/pytania u prowadzącego

krzysztof mrozek

autor programu , instruktor sportu spec. szachy , nauczyciel matematyki , informatyki , rachunkowości

mail kris29@tlen.pl , tel- 32 47 13 890

o stronie szachy w szkole

dalej» «zamknij

strona ma za zadanie zgromadzenie i udostępnienie wszystkich możliwych informacji dotyczących "szachów w szkole" , począwszy od materiałów w internecie , aż do bieżących informacji z kraju i ze świata dotyczących. zapraszam do współredakcji wszystkich zainteresowanych nauczycieli , szachistów , nauczycieli-szachistów oraz instytucje zajmujące się szachami dla dzieci oraz edukacją

4) kurs jastrzębie 2013

dalej» «zamknij
terminy zajęć zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu po skompletowaniu grupy. termin podany zostanie przez e-mail kontaktowy uczestników nie jest wymagana znajomość gry w szachy , gdyż jednym z modułów kursu jest zaznajomienie się z podstawami gry , następnymi są , praca z programem „podstawy gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej” i zajęcia z komputerem obejmujące zasoby internetu oraz tworzenie własnych materiałów dydaktycznych. materiały do poszczególnych zajęć będą wysyłane wcześniej na podane maile kontaktowe. do pierwszych zajęć z teorii można pobrać plik http://www.szachywszkole.jasnet.pl/support.htm/ (Materiały -> Szachownica ,figury i pionki -> str.3-7))

kontakt - krzysztof mrozek

mail kris29@tlen.pl , tel- 32 47 13 890

5 wspóŁpraca z szachami w szkole

dalej» «zamknij


organizacja kursu , pomoc w organizacji zajęć , turnieju szachowego , udostępnienie/wymiana/publikacja materiałów wprowadzenie szachów na lekcje matematyki , informatyki , sugestie do współpracy zapraszam wszystkie osoby , instytucje i organizacje którym zależy na rozwoju intelektualnym naszych dzieci. wspópraca na wielu polach zaczynajac od pomysów dotyczących kierunku rozwoju strony , kończąc na realizacji zajęć. każdy z państwa może pomóc rodzic - informując nauczyciela dyrektora szkoły/przedszkola że zajęcia szachowe w trakcie lekcji są możliwe , nauczyciel przygotowując się do takich zajęć i potem je realizując w swojej szkole przedszkolu , rektor uczelni pedagogicznej wprowadzając do zajęć zajęcia dla studentów tak by przyszlóci mogli uczyć szachów , rektor / dziekan uczelni informatycznej - przygotowanie skryptów materiainteraktywnych , rektor uczelni matematycznych / przygotowanie zadań z elementami szachów i ..... szeroko pojęty samorząd , który powinien pomóc w realizacji zajęć poprzez dofinansowanie kursów i sprzętu. koszty są naprawdę małe w porównaniu do efektów

 
2008 projekt szachy w szkole- krzysztof mrozek