"Szachy w szkole"

|Główna|
  | O kursie | Materiały | Komunikaty | Ćwiczenia | Galeria |
Strona Projektu "Szachy w szkole"  
 
NEWS
 
Linki
Strona kursów WOM Rybnik
Szachowe zasoby netu
Alfabet elementarz czcionka
Materiały matemyka i szachy j. ang.
Polskie szachowe sławy
Inicjatywa ustawodawcza Szachy obowiązkowe w szkole
Szachy w Sejmie 24.09.2009
 
Witamy!

Program "Podstawy gry w szachy" do zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Program jest skierowany do dzieci przedszkoli oraz klas I-III do realizacji przez wychowawców klas. Szczególnie chciałbym podkreślić , że z założenia program ma wspierać wychowawcę w pracy z dziećmi i powinien być traktowany jako element zabawowy. Jest narzędziem wspomagającym przy kształceniu cech osobowości , charakteru , umiejętności poznawczych , kojarzenia oraz poznania zasad zdrowej rywalizacji. Jest złożony z zamkniętego cyklu zajęć rozpisanych tematycznie odnośnie podstaw gry, który można rozbudować o dodatkowe elementy wychowawcze i zabawowe zgodnie z potrzebą chwili lub inwencją nauczyciela może być także zachętą do głębszego poznania tajników tej gry w ramach UKS lub innych form organizowanych

 
uczestnictwo w kursie

Kurs skierowany jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej/przedszkolnej oraz wychowawców świetlic , terapeutów i pedagogów specjalnych. Nie jest wymagana znajomość gry w szachy , a otwarcie na innowacje i nowe trendy w nauczaniu. Kurs obejmuje podstawy gry , metodykę nauczania, wykorzystanie zasobów internetu do tworzenia materiałów do zajęć oraz posługiwanie się Programem nauczania.

Kurs doskonalący oferta WOM Rybnik 2012/13

"Podstawy gry w szachy – nowe trendy w edukacji wczesnoszkolnej" dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów , pedagogów specjalnych - liczba godzin 20

zgłoszenia Pani mgr Sylwia Bloch

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a tel/fax 32 424 74 72

 

zgłoszenia/pytania u prowadzącego

Krzysztof Mrozek  

mail kris29@tlen.pl , tel- 32 47 13 890

Karta zgłoszenia na kurs do wydruku
 
 
2008 Projekt szachy w szkole- Krzysztof Mrozek